ร่วมงานกับเรา

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง
 • มีความขยันและอดทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท2
 • มีความขยันและอดทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความตั้งใจ ขยัน และอดทน
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถเดินทาง ตจว. ได้
 • มีประสบการณ์ด้าน HR
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 76,502
·ÓÀÒ¾ SLIDE ´éÇ JQuery Slide Viewer